Счетоводство

loading...

Счетоводството е отразяване на дейността на стопански (или друг) субект в регистър от финансов аспект по начин, спазващ общоустановените правила — национални счетоводни стандарти (US GAAP General Accepted Accounting Principles), международни счетоводни стандарти (IAS International Accounting Standards) и др. В България имаше Национални счетоводни стандарти, които бяха заменени от Закона за счетоводството с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО, IAS). Впоследствие се приеха и Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП).

История

Създател на първата книга по счетоводство „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“ ("Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita ", Венеция, 1494 г.) е Лука Пачоли. В книгата се съдържа отделна глава „Трактат за сметките и записванията“ (Particularis de Computis et Scripturis), в който за пръв път се описва Венецианската счетоводна система.

Счетоводството в България е пренесено от Дубровнишката и Цариградската школа през XIX в. Първата българска книга по счетоводство е дело на братята Стоян и Христо Караминкови и се нарича „Диплография или как да се държат търговските книги“, издадена е през 1850 г. в Цариград. За първи път счетоводството се преподава като учебна дисциплина в Търговската гимназия в Свищов през 1884 г.

Видове счетоводство

  • Едностранно счетоводство — използва се предимно при еднолични търговци, хора със свободни професии и др. малки предприятия.
  • Двустранно счетоводство